ไม้เต็ง

ไม้เต็งเป็นไม้เนื้อแข็งที่นิยมใช้ในงานวงกบประตู เนื่องจากมีความแข็งแกร่งสูง ทนแดดทนฝนได้ดี และราคาไม่สูง เหมาะกับงานที่ต้องการความแข็งแรงและไม่ต้องปราณีตมากนัก
Visitors: 222,636